KONTAKT - Solar instalacije

Cesta Mira 16, 21000 Split

+385 91 601 43 56

info@solarinstalacije.hr

solar.instalacije@gmail.com

Pravila zaštite osobnih podataka

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: „Pravila“), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Naše temeljno načelo je privatnost kupaca i zaštita osobnih podataka. Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

  • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno,

  • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,

  • Ne čuvamo vaše podatke ako više nije potrebno ili ako za isto više ne postoji pravni temelj,

  • Nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke,

  • Pristup vašim podacima ne dajemo trećim stranama bez vašeg znanja,

  • Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka radi izrade vašeg profila, radi analize niti radi predviđanja vaših osobnih sklonosti i ponašanja,

  • Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU,

  • Osiguravamo da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni.