Otočni foto naponski (FN) sustavi - off grid

Takvi sustavi akumuliraju energiju u baterijama kako bi garantirali opskrbu energije noću i u nepovoljnim metereološkim uvjetima, a ako potrošači funkcioniraju na izmjeničnu struju, dodaje se i inverter-izmjenjivač (pretvarač napona) koji pretvara izlaznu, istosmjernu struju iz modula u potrebnu, izmjeničnu struju za napajanje potrošača.Izolirani sustavi štite okoliš i također pružaju energetsku neovisnost (Nema računa).

Pošto je sama instalacija sustava jednostavna, praktične mogućnosti korištenja su raznolike, te se sustav može koristiti kod:

  • Izoliranih/izdvojenih objekata (vikendice, udaljena sela …)

  • Telekomunikacijskih sustava (odašiljači, repetitori i bazne stanice radio/TV, fiksne i mobilne telefonije)

  • Ulične rasvjete (neelektrificirana prigradska raskrižja, parkirališta)

  • Pokretne prometne signalizacije (cestovne, željezničke i zračne)

  • Vodocrpilišta (za navodnjavanje, izvora i bunara)

  • Mobilnih jedinica, kamping kućica, kampera i plovila

  • Svjetionika, signalnih plutača i platformi na moru

  • Sustava za automatsko prikupljanje i praćenje podataka (mjerno-kontrolne stanice za meteorološke, klimatske, seizmološke, hidrološke, ekološke i sl. namjene)