Mrežni foto naponski (FN) sustavi - on grid

Smanjite trošak električne energije u vašoj kući ili poduzeću instaliranjem sunčane (fotonaponske) elektrane za vlastitu potrošnju, odnosno samoopskrbu, uz mogućnost sufinanciranja sredstvima europskih i hrvatskih fondova za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

Sunčana elektrana je spojena na vašu instalaciju, u paralelnom radu s mrežom. Proizvedenu energiju koristite za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije isporučujete u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko vam je potrebna dodatna električna energija (primjerice noću), preuzimate je iz javne distribucijske mreže preko istog obračunskog mjernog mjesta.

Korištenjem električne energije iz vlastite elektrane, smanjujete količine električne energije preuzete iz javne distribucijske mreže i s time povezane troškove. Na kraju svakog mjeseca, izvršit će se obračun energije preuzete iz mreže i viška energije isporučene u mrežu. Kod obračuna potrošnje električne energije, kao i naknade za korištenje mreže te naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, uzima se u obzir samo količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi (Net Metering). A, ukoliko ste isporučili u mrežu više enegije nego što je preuzeto, višak će biti otkupljen po 80% kupovne cijene električne energije.